Kurser

Vill du arbeta till en varaktig förändring?

Kurser

Jag erbjuder upplevelsebaserade kurser med fokus på “Mötet med ditt inre känsloliv”. Tyngdpunkten läggs på “Ditt lilla barn och barnets upplevelser”.

Vi jobbar bland annat med följande verktyg musik, målning, andning, meditation, djup avslappning.

Allt för att komma i kontakt med ditt djupaste jag och frigöra emotionella blockeringar. Det viktigaste verktyget är Tystnaden. Den möjliggör att kunna lyssna inåt.

Kursen är främst till för att du ska lära känna dig själv. Övriga kursdeltagarna är till för dina speglingar.

Utrymmet är Ditt.

Mitt möte och mål med dig är att:

  • Öka din medvetenhet om att du kan påverka och förändra dina beteendemönster
  • Inspirera dig i mötet med dig själv
  • Ge dig stöd i mötet med dina rädslor
  • Leda dig att våga
  • Bejaka dina känslor
  • Att bli trygg med dina känslor
  • Få en hållbar förändring i privat- och arbetslivet

Allt detta leder dig till en starkare och tydligare självkänsla.

Väcker detta något i dig?

Vill du utmana dig själv och ta ansvar för ditt emotionella liv så finns jag för dig!  Kontakta mig här!